Financiële Planning

Welkom op de website van de Financiële Planning Specialist. U bent bij ons aan het juiste adres voor deskundig advies over uw pensioen, hypotheek en het beheer van uw vermogen.

Life events zoals de geboorte van uw kinderen, ontslag, overlijden of gewoon het bereiken van de pensioenleeftijd heeft vaak verstrekkende gevolgen voor uw financiële positie. Bovendien neemt de overheid continue maatregelen die van invloed zijn op uw financiële huishouding. Niet alleen in de AOW, maar ook in toeslagen, zelfstandigenaftrek etc. De financieel planner maakt inzichtelijk wat uw netto-inkomen nu en in de toekomst is en helpt u met het nemen van de juiste beslissingen om uw netto -inkomen op peil te houden.

 

Inzicht door Overzicht

U bent hoog opgeleid, maar twijfelt of u de juiste financiële beslissing neemt. Dat is heel begrijpelijk, omdat bancaire en verzekeringsinstellingen nog steeds onvoldoende uitleggen wat het financiële product doet. Dit ondanks alle regelgeving ter voorkoming. Recentelijk de rentederivaten, eerder de woekerpolis, maar wat te denken van de rentemarge. Is het wel noodzakelijk om cliënten veel rentemarge te vragen terwijl de kans op niet terugbetalen nog geen tiende van een procent is.

Wij realiseren voor onze cliënten inzicht. Inzicht wordt letterlijk vertaald als mening , als ook besef en bewustzijn. Om jezelf een mening te kunnen vormen heb je alle informatie nodig, niet alleen deelinformatie uit een reclamecampagne of brochure. Essentieel is het om de informatie betreffende het financiële product en uw eigen persoonlijke financiële situatie inzichtelijk te maken. Dat kan door een overzicht te genereren. Door een overzicht te creëren worden besef en bewustzijn gecreëerd. Op die manier is het mogelijk om een goed onderbouwde mening te vormen of bepaalde financiële producten wel of niet passend zijn.

Een financieel plan is de manier om dit inzicht te creëren. Dit kan al vanaf € 5,= per maand bij de Financiële Planning Specialist. U krijgt hiervoor toegang tot een uitgebreid financieel planningsprogramma waarin u alle onderdelen online kunt inzien. U kunt verschillende scenario’s invoeren en met elkaar vergelijken. Hierin kunt u tevens de benodigde documenten uploaden, zoals uw IB-aangifte, pensioenoverzicht, risicoverzekering etc. Tevens ontvangt u onze nieuwsbrief die 4 x per jaar wordt verzonden. Wilt u specifiek advies over uw vermogen, pensioen of de financiering van uw eigen woning, lees dan verder op de andere pagina’s.

 

Financiële voordelen

Een financieel planner helpt bij het inzichtelijk maken van uw financiële situatie, nu en in de toekomst. De Financiële Planning Specialist zorgt er bovendien voor dat u de verschillende (fiscale) voordelen goed benut, wat in de meeste gevallen resulteert in een hoger netto besteedbaar inkomen.

Transparant

De Financiële Planning Specialist staat voor de volle 100% aan uw kant en behartigt geen belangen van geldverstrekkers en/of verzekeraars. Wij kunnen financiële producten in de markt met elkaar vergelijken en daaruit de voor u juiste keuze maken. U kunt bij de Financiële Planning Specialist daarom rekenen op een overzichtelijk financieel advies op maat.

Werkwijze

We starten met een inventarisatie van alle gegevens. Dit doen we door alle relevante financiële gegevens te verzamelen. In een persoonlijk onderhoud kunnen we op basis van het overzicht de eerste mogelijkheden en voordelen aangeven. Vervolgens worden de alternatieven verder uitgewerkt en in een concrete planning met aanbevelingen verwerkt. De aanbevelingen kunnen we vervolgens voor u uitvoeren om zo een efficiëntere inrichting van uw financiële en fiscale positie te kunnen waarborgen. De lijst met benodigdheden om een financieel plan te kunnen opstellen:

 • Overzicht gezinssamenstelling;
 • Kopie legitimatiebewijzen;
 • Huwelijkse voorwaarden, samenlevingsovereenkomst, geregistreerd partnerschap;
 • Testament;
 • Vermogensoverzicht zowel privé als in een eventuele BV;
 • IB en/of VpB-aangiften;
 • Laatste salarisstrook;
 • Polis kapitaalverzekeringen;
 • Polis lijfrenteverzekeringen;
 • Financieringen en bijbehorende verzekeringen voor de eigen woning;
 • Overige financieringen.

Maak een afspraak voor een passende aanbieding of bel 0320-215350.

 

 

Contactgegevens

Financiële Planning Specialist
Bronsweg 7
8211 AL Lelystad

Tel: 0320-215350

AFM 12014520
KVK 32113692
FFP 7607