Gedeeltelijke afkoop van stamrechten in wetsvoorstel verpakt

Op 3 juni 2014 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën de Fiscale Verzamelwet 2014 aan de tweede kamer toegezonden. Belangrijkste onderdeel hiervan is dat met terugwerkende kracht (tot 1 januari 2014) gedeeltelijke afkoop van stamrechten mogelijk is. Hierdoor wordt degene die zijn gouden handdruk deels wil uitkeren op zijn wenken bediend. Gedeeltelijke afkoop en de korting van 20% in 2014 is niet mogelijk.

In 2015 kan een ieder die een uitkering wil doen uit een gouden handdruk dit doen door de gouden handdruk gedeeltelijk af te kopen. Met deze bepaling vervalt de eis om een periodieke uitkering aan te kopen. Op het moment dat de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt of een nabestaanden uitkering wordt aangekocht, moet men nog steeds een periodieke uitkering aankopen.

Voorbeeld:
Stamrecht BV met een stamrechtvoorziening van € 150.000. In 2013 werd er een uitkering van € 30.000 per jaar aangekocht. De stamrechtvoorziening zal in een stamrecht BV moeten worden gewaardeerd op actuariële grondslagen en een minimale rekenrente van 4%. Dit houdt een winstvrijval in en een betaling van VpB. Vanaf 2014 kan ieder jaar de voorziening gedeeltelijk worden afgekocht. Er is geen sprake meer van een periodieke uitkering. De voorziening wordt zoals een uitgestelde voorziening opgerent (dit is normaliter vastgelegd in de een akte) minus het bedrag van de gedeeltelijke afkoop.

Geplaatst in Stamrecht BV