De inkomensafhankelijke zorgbijdrage

In het belastingplan voor 2016 zijn de belastingtarieven aangepast. De derde schijf is verlengd, zodat vanaf € 66.422 aan belastbaar inkomen een tarief van 52% geldt. In de tabel ziet u de  grenzen van de schijven met de bijbehorende belastingpercentages. Over de eerste twee schijven bent u voor de AOW-gerechtigde leeftijd ook de premies voor de volksverzekeringen verschuldigd. De premie voor de Anw (Algemene nabestaandenwet) en de Wlz (Wet langdurige zorg) zijn al in deze tabel verwerkt. De premie voor de AOW bedraagt 17,90% en vervalt na AOW-gerechtigde leeftijd.

Belastingschijven en grenzen

Belastbaar inkomen van maar niet meer dan%
-----19.9223.71518,65%
19.92233.7156.81822,50%
33.71566.42223.746
40,40%
66.422--------------52,00%

Het bijdragepercentage van de inkomensafhankelijke zorgbijdrage is weliswaar verhoogd, maar de hoogte van het bijdrage-inkomen is niet aangepast. In 2015 was dit € 51.976. In 2016 is het bijdrage-inkomen begrensd op € 52.763. Het maximum te betalen bedrag aan zorgbijdrage wordt dan € 2.901 voor 2016. Eigenlijk is dit vreemd, omdat u tot een belastbaar inkomen van € 52.763 meer belasting betaalt dan over het belastbaar inkomen tussen € 52.763 en € 66.422. Sterker nog: Over de eerste 19.000 euro betaalt u al meer belasting! Dat wordt verduidelijkt in onderstaande tabel.

Belastingschijven en grenzen compleet

Belastbaar inkomen van maar niet meer dan%
-----19.9228.37742,05%
19.92233.71514.70845,90%
33.71552.76323.451
45,90%
52.76366.42228.96940,40%
66.422------------52,00%

Door uw belastbaar inkomen te optimaliseren kunt u van het lagere belastingtarief na € 52.763 profiteren. Dat geldt ook voor degenen die zelfstandig zijn en daardoor zelf het eigen belastbaar inkomen kunnen beïnvloeden. Tot een inkomen van  € 52.763 betaalt een ieder 40,40% + 5,50% = 45,90% aan belastingen. Tot en met € 66.422 betaalt u nog maar 40,40% aan belastingen.

De inkomensafhankelijke zorgbijdrage wordt, als u in loondienst bent, door de werkgever voldaan. Bent u echter zelfstandig ondernemer of ontvangt u een uitkering uit een lijfrente of gouden handdruk, dan moet u deze bijdrage “uit eigen zak” betalen.

Een gouden handdruk en een oud regime lijfrente kunt u gedeeltelijk afkopen. Door een gedeeltelijke afkoop kunt u het belastbaar inkomen optimaliseren. Heeft u bijvoorbeeld een belastbaar inkomen van € 40.000, dan kunt u € 26.422 afkopen om tot een optimaal resultaat te komen. U kunt hier nog meer van profiteren door bijvoorbeeld de hypotheekrente vooruit te betalen, etc.

Wilt u weten of u ook een voordeel kunt realiseren, neem dan contact met op met Jaap Franken (06-41717904) of meld u aan en ontvang vanaf € 5,= per maand nog meer fiscaal en financieel voordeel.

 

 

 

Contactgegevens

Financiële Planning Specialist
Bronsweg 7
8211 AL Lelystad

Tel: 0320-215350

AFM 12014520
KVK 32113692
FFP 7607