Vermogensadvies

Het beleggen van vermogen is een serieuze aangelegenheid en moet ook op die manier worden gehanteerd. De werkwijze bij de Financiële Planning Specialist is eenduidig en overzichtelijk.

De eerste stap is het maken van een financiële planning. Op basis van deze financiële planning geven we inzicht in het besteedbaar inkomen nu en in de toekomst. Dit is geen vaststaand gegeven en zal van jaar tot jaar veranderen. Wensen, zoals eerder stoppen met werken, studerende kinderen, pensioenleeftijd worden financieel inzichtelijk gemaakt. Dat klinkt heel eenvoudig, maar is het niet. Misschien wilt u nu helemaal niet stoppen met werken op 60-jarige leeftijd, maar door een reorganisatie, ziekte van een “naaste”, burn-out kunnen deze wensen heel anders komen te liggen. Elk jaar proberen we deze wensen te prioriteren. Uw wensen en behoeften zijn de leidraad. Als uw wensen zijn ingevuld wordt het vermogen met het minst mogelijk risico belegd om deze wensen te realiseren. Immers, iemand die niet hoeft te beleggen, omdat er al voldoende vermogen is om de wensen te realiseren, kan beter helemaal niet gaan beleggen!

De tweede stap is een haalbaarheidsanalyse. In hoeverre zijn uw wensen en doelstellingen mogelijk. Zijn deze wel realistisch. Welke risico’s zijn er aan verbonden en hoe groot is de kans van slagen. Dit leggen we aan u voor en samen met u proberen we de meest ideale invulling te geven. Dit is uiteindelijk slechts een momentopname en wordt in ieder geval één keer per jaar besproken en daar waar noodzakelijk worden aanpassingen gemaakt. Hieruit volgt uiteindelijk een stappenplan, een rendementsdoelstelling. Er wordt gekeken naar de minst risicovolle invulling zoals het uitlenen van geld aan de kinderen, de hypotheek bij uw eigen BV onderbrengen, kortom fiscale en financiële optimalisatie.

Lukt het niet om alle wensen en doelstelling binnen deze kaders te realiseren dan zal er belegd moeten worden. Dit kan door het geld op een spaarrekening te stallen tot het beleggen in risicovolle aandelen en alles er tussenin. Gedurende het traject heeft u een continue inzicht en overzicht of de gewenste doelstellingen in meerdere of mindere mate nog gerealiseerd kunnen worden.

Een goede belegging kan veel voordeel opleveren

Een goede belegging kan veel voordeel opleveren

Simpelweg de strategie kiezen op basis van de financiële planning en deze volgen, ook als de beurzen een keer met 20% dalen of stijgen. In goede tijden teveel in aandelen beleggen en in slechte tijden weer verkopen, omdat iedereen zeer pessimistisch is, komt veel voor. Een belegging in wereldwijde aandelen heeft sinds 1970 een rendement opgeleverd van 9,20%. Een zelfstandige, actieve belegger heeft een gemiddeld resultaat van 5%. Dit wordt veroorzaakt door teveel op emotie te handelen en te weinig rationeel. Wij monitoren of de rationele invulling die we hebben gekozen nog de meest juiste is. Met deze beleggingsstrategie voorkomt u veel onnodige schommelingen. Een saai gegeven, maar wel  het meest effectief om de gewensten doelstellingen te realiseren.

Nog een beurswijsheid: Goeroes hebben gelijk tot het moment dat ze ongelijk hebben. Door adviezen van goeroes op te volgen hebben veel mensen heel veel geld verloren. Laat uw wensen uw leidraad zijn en zet vandaag nog de eerste stap door contact met ons op te nemen, 0320 – 2015350.

Contactgegevens

Financiële Planning Specialist
Bronsweg 7
8211 AL Lelystad

Tel: 0320-215350

AFM 12014520
KVK 32113692
FFP 7607