Familiehypotheek

Overweegt u om een familiehypotheek af te sluiten? Financiële Planning Specialist adviseert en helpt u hierbij. Wij kijken samen met u of een familiehypotheek mogelijk is. We bespreken welke voorwaarden er zijn en maken de benodigde berekeningen om de meest optimale rente te bepalen. De Financiële Planning Specialist stelt de overeenkomst op en zorgt dat alles goed vastgelegd is.

10 minuten gesprek

Heeft u hulp nodig of heeft u vragen? Wij helpen u graag. Boek een gratis 10-minuten gesprek. Via een WhatsApp videocall beantwoorden we uw vragen.

Familie hypotheek

Lening in familieverband

Zoals de naam al doet vermoeden gaat het om een hypotheek tussen de familie. U kunt het zien als een lening in familieverband. Waar u normaal gesproken een lening afsluit bij een bank of hypotheekverstrekker om een woning te kunnen kopen, leent u in dit geval rechtstreeks bij uw familie. U wilt bijvoorbeeld een woning kopen, maar hebt niet voldoende geld. Uw ouders hebben extra geld beschikbaar en willen dat aan u uitlenen. Door het bedrag aan u uit te lenen kunt u een woning kopen.

Vermogen

Een familie hypotheek is met name interessant wanneer ouders al een vermogen hebben opgebouwd in een bv of in privé. Het is niet alleen een oplossing wanneer het kind de hypotheek niet rond kan krijgen, maar het kan ook ingezet worden als belegging. Ouders kiezen er soms bewust voor om een groot bedrag uit te lenen aan hun kinderen.

Familie hypotheek afsluiten

Voordelen familie hypotheek

De familie hypotheek maakt het mogelijk om een huis te kunnen financieren in familieverband in plaats van bij een bank of hypotheekverstrekker. In dat geval kan uw familie u het volledige bedrag of een deel van het bedrag lenen. Op deze manier is er sprake van rentevoordeel. Ouders ontvangen 0% rente op de spaarrekening en kinderen betalen 2% rente aan de bank. Die rentemarge komt op deze manier ten goede aan de familie.

Nadelen familie hypotheek

Over het afsluiten van een familiehypotheek moet altijd goed nagedacht worden. Belangrijk is dat de familieverhoudingen goed blijven. Zeker wanneer er meer kinderen in de familie zijn, is het belangrijk dat er openheid is van zaken en dat afspraken goed worden vastgelegd. Wanneer er onderling geen openheid is of niet iedereen stemt er mee in, dan kan het vervelende familieruzies tot gevolg hebben.

Hoe werkt een familiehypotheek?

Je leent het geld bij de familie in plaats van bij een bank. Er kan ook een recht van hypotheek worden gevestigd door de uitlener (familie), vandaar de term familiehypotheek. Je bepaalt onderling de voorwaarden (rente, aflossing termijn, etc.) van de financiering en legt deze vast in een overeenkomst. De rente is net als bij een bank onder voorwaarden aftrekbaar.

Hoe hoog mag de familiehypotheek zijn?

In beginsel mag de hypotheek zo hoog zijn als in onderling overleg wordt bepaald. De voorwaarden die een bank oplegt zijn niet van toepassing. De belastingdienst kan de hoogte van de lening en de voorwaarden toetsen. De standpunten van de belastingdienst worden toegelicht in een besluit (21 april 2021) inzake de familiehypotheek. Het is daarom verstandig om advies in te winnen van een deskundige.

Voorbeeld familiehypotheek

Het kind leent € 300.000 bij een bank tegen 4% rente. De ouders hebben een spaarrekening bij de bank met 1% rente. Door middel van de familiehypotheek kan de marge van de bank ad € 9.000 binnen de familie worden gehouden. Vroeger was het verschil tussen de door banken gehanteerde spaarrente en hypotheekrente 1 à 1,5%. Nu is het verschil circa 3,5%. Het voordeel van een familiehypotheek is enorm.

Wat is de marktconforme rente van een familiehypotheek?

Marktconform houdt in dat de rente wordt vastgesteld zoals “de markt” de rente vaststelt. Zoals bijvoorbeeld een bank de rente bepaalt. Als je de gemiddelde rente die een bank hanteert gebruikt, zit je goed. De belastingdienst kan de rente toetsen. In het besluit familiehypotheken wordt het standpunt van de belastingdienst nader toegelicht.

Waar moet een familiehypotheek aan voldoen?

De voorwaarden van een familiehypotheek mogen in onderling overleg worden bepaald. Het is raadzaam om de voorwaarden vast te leggen in een overeenkomst. In de overeenkomst kun je bepalen hoe hoog de rente, aflossing, zekerheden, niet nakoming van de voorwaarden etc. wordt bepaald.

Waarom een familiehypotheek?

Een familiehypotheek zorgt ervoor dat de rentemarge die de bank ontvangt toekomt aan de familie, zie ook voorbeeld familiehypotheek. Bij een hypotheek van € 300.000 is dit momenteel circa € 9.000 per jaar. Bij een 30-jarige aflosvrije lening is dat een voordeel van € 270.000 over de gehele looptijd. Genoeg reden dus om een familiehypotheek te verstrekken.

Wat gebeurt er met een familiehypotheek bij overlijden?

Dat is mede afhankelijk van het bepaalde in de voorwaarden die in onderling overleg zijn vastgesteld. Bij overlijden van de verstrekker van de familiehypotheek gaat de vordering over op de erfgenamen. Bij overlijden van de ontvanger van de familiehypotheek is het een schuld in de nalatenschap. Bij overlijden kan er sprake zijn van een testament, opeisen, legitieme, beperkte gemeenschap van goederen etc. Raadpleeg dus altijd een deskundige of laat deze de overeenkomst voor u opstellen.

Betaal je belasting over uitgeleend geld aan je kinderen? (Familiehypotheek)

Spaargeld wordt momenteel bijna niet belast. Geld uitlenen aan de kinderen wordt belast als een belegging. Momenteel is dat rendement fictief gesteld op 6,17%. Hierover wordt 32% belasting geheven in BOX 3. De BOX 3 heffing wordt de komende jaren aangepast. U kunt de vordering ook onderbrengen bij een BV. De Financiële Planning Specialist rekent door wat in uw situatie het meest voordelig is.

Is de rente van een familiehypotheek aftrekbaar?

De rente bij een familiehypotheek wordt fiscaal gelijk behandeld als een lening bij een bank. De rente is onder voorwaarden aftrekbaar. Het kan voordelig zijn juist geen renteaftrek te claimen. Bijvoorbeeld als het kind nog studeert en geen inkomen heeft of als de ouder geen pensioen heeft opgebouwd en leent bij het kind. De Financiële Planning Specialist rekent door wat in uw situatie het meest voordelig is.

    Contact opnemen

    Benieuwd of uw wensen en doelstellingen financieel haalbaar zijn? Plan direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

    Financiële Planning Specialist

    Bronsweg 7

    8211 AL Lelystad