Huwelijksvermogensrecht

Het huwelijksvermogensrecht regelt de vermogensrechtelijke verhoudingen tussen natuurlijke personen die een (meestal affectieve) relatie met elkaar hebben. Onder het huwelijk wordt ook verstaan het geregistreerd partnerschap. De regels hiervoor zijn deels wettelijke bepaald en vastgelegd. Het is voor het grote deel regelend recht. Er kan daarom van het recht worden afgeweken. Er zijn daarom veel huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden en samenlevingscontracten opgesteld.

Kennismaken?

Benieuwd of uw wensen en doelstellingen financieel haalbaar zijn? Plan direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

Direct contact

Erfrecht

Het belang voor het erfrecht is dat het vermogen van de erflater wordt bepaald aan de hand van de bezittingen en schulden. Is iemand gehuwd in gemeenschap van goederen dan is 50% van het totale vermogen van de erflater. Is iemand gehuwd in huwelijkse voorwaarden of samenwonend dan kan dit heel anders uitpakken. Zit het vermogen geheel aan de kant van de erflater dan zal de erfbelasting veel hoger uitvallen.

Regeling

Tot 1 januari 2018 was de algehele gemeenschap van goederen van toepassing. Vanaf 1 januari 2018 is de wettelijke gemeenschap van goederen wettelijke geregeld. De oude regeling blijft bestaan en het recht wat daarop van toepassing was blijft bestaan. In de kern is het volgende ten opzichte van de voorgaande algehele huwelijksgemeenschap gewijzigd:

 • voorhuwelijks niet-gezamenlijk vermogen blijft privé;
 • verkrijgingen uit giften en erfenissen blijven privé;
 • wat tijdens het huwelijk wordt verkregen, wordt gemeenschappelijk.

Gemeenschap van goederen

Willen personen bij het aangaan van het huwelijk het gehele vermogen gemeenschappelijk maken, dan moeten de echtgenoten dit uitdrukkelijk in huwelijkse dan wel partnerschapsvoorwaarden bepalen. Als men wil dat de huwelijkspartner gerechtigd wordt tot de helft van de gift en/of de erfenis, zal een zogenoemde insluitingsclausule moeten worden opgenomen, art. 1:94(3)(b) BW. Als het om een voorhuwelijks niet gemeenschappelijk ab-pakket gaat, zal dit niet tot de gemeenschap van goederen gaan behoren. Dit kan forse consequenties hebben bij echtscheiding en overlijden.

Erfbelasting

Wij helpen u bij het inzichtelijk maken van uw huidige situatie. En de gevolgen voor de erfbelasting. In een planning zetten we uiteen welke stappen u kunt nemen om op termijn het vermogen fiscaal vriendelijker over te dragen. Hierbij het huwelijksvermogensrecht een belangrijke rol. Daar waar nodig zullen we nieuwe huwelijkse dan wel partnerschapsvoorwaarden opstellen. Benieuwd of het bij u goed geregeld is, bel dan met 0641717904.

  Contact opnemen

  Benieuwd of uw wensen en doelstellingen financieel haalbaar zijn? Plan direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

  Financiële Planning Specialist

  Bronsweg 7

  8211 AL Lelystad