Erfbelasting

Als iemand komt te overlijden moet er aangifte voor de erfbelasting worden gedaan. Meestal wordt er automatisch een verzoek tot het doen van aangifte door belastingdienst verzonden. Is dit niet het geval, dan dient men zelf te verzoeken om aangifte te doen.

Kennismaken?

Benieuwd of uw wensen en doelstellingen financieel haalbaar zijn? Plan direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

Direct contact

Erfbelasting moet betaald worden over de nalatenschap. Dat is het vermogen van degene die is overleden. Het vermogen omvat de bezittingen minus de schulden. Het vermogen wat in de nalatenschap valt wordt grotendeels bepaald door het huwelijks goederen regime. Is iemand gehuwd in gemeenschap van goederen, dan is de helft van het vermogen van de overledene en de helft van de partner. Is iemand gehuwd in huwelijkse voorwaarden zonder een verrekenbeding dan kan het gehele vermogen in de nalatenschap vallen. Op deze manier wordt de nalatenschap bepaald.

Als de nalatenschap vaststaat wordt er verdeeld. De verdeling kan plaatsvinden door hetgeen in een testament is bepaald of door wat er wettelijk is voorgeschreven als er geen testament is opgesteld. Als er geen testament is dan gaat alles over naar de partner en de kinderen. Zijn die er niet, dan komen broers en zussen en ouders in aanmerking. Zo gaat t verder tot de zesde graad. IN een testament kunnen veel dingen worden bepaald. Zo kan er een legaat worden toebedeeld aan een verre neef of een goed doel. Als iemand dat wil is het noodzakelijk om een testament op te stellen.

Als er bepaald is wie wat verkrijgt is het van belang onder welke voorwaarden diegene iets verkrijgt. Misschien is er sprake van bloot-eigendom of van een tweetrapsmaking. Als er een partner en kinderen zijn en er is geen testament opgesteld dan is er sprake van de wettelijke verdeling. De wettelijke verdeling is de fiscale uitwerking van hetgeen wordt verkregen. Alle goederen gaan naar de langstlevende en de kinderen ontvangen ter grootte van hun erfdeel een vordering. Dat is grofweg het uitgangspunt. Over die vordering is de langstlevende een rente verschuldigd. Wij kunnen berekenen welke rente voor u het meest interessant is. Als er een testament is, dan is het uiteraard zaak om de wens van de erflater te volgen.

In Nederland kennen we een groot aantal vrijstellingen. U kunt de huidige vrijstellingen bekijken op de website van de belastingdienst. Van belang is met name de grote vrijstelling van de partner. Deze bedraagt in 2022 al bijna € 700.000. De vrijstellingen worden elk jaar geïndexeerd. Door slim gebruik te maken van alle vrijstellingen kan er veel erfbelasting worden bespaard.

Belasting vermogen vanaf 2027

De hoogte van de erfbelasting wordt bepaald door het tarief. Dat tarief is in een aantal groepen ingedeeld. Hoe verder de bloedverwantschap hoe hoger het tarief. Als er geen partner en kinderen zijn dan is er al snel 40% erfbelasting verschuldigd. Er zijn veel mogelijkheden om hierin te besparen.

Wij kunnen u helpen om de aangifte erfbelasting op te stellen. Wij geven u indien gewenst, inzicht in de mogelijkheden en alternatieven. Ook helpen wij bij het opstellen van een nalatenschapsplanning. Een dergelijke planning kan de toekomstige erfbelasting aanzienlijk verminderen. Heeft u een vraag of wilt u de aangifte laten verzorgen, neem dan contact met ons op of via WhatsApp.

    Contact opnemen

    Benieuwd of uw wensen en doelstellingen financieel haalbaar zijn? Plan direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

    Financiële Planning Specialist

    Bronsweg 7

    8211 AL Lelystad