Stamrecht bv

Wat is een stamrecht bv? Wat zijn de voor- en nadelen? Kan het als pensioenvoorziening dienen? En kunt u ook lenen van de stamrecht bv? Wij leggen het u uit.

Als u in het verleden een ontslagvergoeding (‘gouden handdruk’) van uw werkgever heeft
ontvangen, kon u deze onbelast overbrengen naar een verzekeraar, bank of een speciaal
voor dat doel opgerichte bv. Op die manier stelde u belastingheffing uit
naar een periode waarin u minder belasting betaald.

Kennismaken?

Benieuwd of uw wensen en doelstellingen financieel haalbaar zijn? Plan direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

Direct contact
Stamrecht bv

Stamrecht in bv

Als u de ontslagvergoeding onbelast hebt overgeheveld, kunt u de gemaakte keuze altijd weer wijzigen. Dus van een stamrecht bv naar een bank of van een verzekeraar naar een stamrecht bv. Ook kunt u (het restant van) de ontslagvergoeding in één keer uitkeren.

Pensioenvoorziening?

Een uitkering uit een stamrecht bv kan als pensioenvoorziening dienen. Met name door de diverse mogelijkheden om de uitkeringen te starten en te wijzigen, leent een stamrecht bv zich prima voor aanvullende uitkeringen boven op de AOW en het pensioen. Ook kan een uitkering voor pensioendatum ingaan. Er zijn geen restricties aan de uitkeringen verbonden, behalve dat de uitkeringsduur moet voldoen aan een sterftekans van minimaal 0,94%. Dus afhankelijk van de leeftijd wordt dan bepaald hoelang de uitkering minimaal moet duren om aan dit criterium te kunnen voldoen. Vanaf AOW-leeftijd moeten de uitkeringen uit het stamrecht ingaan.

Stamrecht in bv

Afkoop van stamrecht

De voorziening die in een stamrecht bv is ondergebracht kan ook worden afgekocht. Deze verruiming is daarom ook al vanaf 1 januari 2014 mogelijk. Dit kan dus op elk gewenst moment en ook op het moment dat de stamrechtuitkeringen al zijn ingegaan. Bij afkoop van een stamrecht, nadat de uitkeringen al zijn ingegaan, moeten de uitkeringen dusdanig worden (her)berekend dat er voor de stamrecht bv geen verarming of verrijking optreedt. Met name het verschil tussen de commerciële waarde en fiscale waarde is hierbij van belang. Afkoop vindt plaats op basis van commerciële grondslagen (lage rente) en de fiscale waarde houdt rekening met een rente van minimaal 4%. Hierdoor zal de commerciële waardering van de stamrechtvoorziening hoger zijn dan de fiscale waarde. Dit verschil is, door de sterk opgelopen rente, de laatste maanden veel kleiner geworden.

Stamrecht bv lening

Iedere bv heeft de mogelijkheid om een lening af te sluiten, dus ook de stamrecht bv. U mag het geld van uw bv naar eigen inzicht uitlenen aan bijvoorbeeld uw kinderen als die een eigen woning willen aankopen. Dat kan uitermate gunstig zijn, omdat de rentemarge (2%) die normaliter aan de bank toevalt nu binnen de familie blijft. Denk hierbij wel aan bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering en arbeidsongeschiktheid. Vraag uzelf ook af wanneer u het geld zelf nodig heeft. Annuïtair aflossen kan dan een slimme optie zijn. Meer weten over stamrecht bv lening? Neem dan contact met ons op.

Stamrecht in bv optimaliseren?

Heeft u een stamrecht in bv? Of wilt u een stamrecht bv lening afsluiten? Laat Financiële Planning Specialist u helpen. Wij maken samen een planning en bespreken wanneer het geld van de stamrecht bv nodig is. Hierbij houden we rekening met fiscale mogelijkheden en financiële wensen en doelstellingen. Ons doel is dat er bij u netto zoveel mogelijk overblijft. De Financiële Planning Specialist is het hele proces betrokken en staat voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Vraag nu een eerste gratis adviesgesprek aan via 06-41717904 of mail naar jaap@fpsadvies.nl.

    Contact opnemen

    Benieuwd of uw wensen en doelstellingen financieel haalbaar zijn? Plan direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

    Financiële Planning Specialist

    Bronsweg 7

    8211 AL Lelystad