Aangifte erfbelasting

Als je bent uitgenodigd om aangifte erfbelasting te doen moet de aangifte binnen 8 maanden na het overlijden van de erflater worden gedaan. Acht maanden lijkt een lange periode, maar is het in de praktijk niet. Het is zaak om zo snel mogelijk aan te vangen met het verzamelen van de relevante gegevens zodat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden in de aangifte erfbelasting. Als je bent uitgenodigd om aangifte erfbelasting te doen zul je ook aangifte moeten doen, ook al is de uitnodiging ten onrechte gedaan. Er wordt altijd 5 maanden uitstel verleend als het uitstel is aangevraagd voor de inleverdatum die op de aangiftebrief vermeldt staat. Dit volgt uit artikel 45 van de SW 1956.

Als er niet binnen 8 maanden aangifte wordt gedaan moet er belastingrente worden betaald. Omdat de aanslagen in de erfbelasting hoog kunnen oplopen is het van belang om tijdig en goed te beoordelen hoeveel belastingrente er eventueel betaald moet worden.

Bij een overlijden vanaf 1 januari 2017 tot 1 januari 2021 hoeft er geen belastingrente te worden voldaan. Deze tijdelijke maatregel was het gevolg van vertragingen bij de belastingdienst zelf. Een ieder die overlijdt na 1 januari 2021 dient na acht maanden ook belastingrente te voldoen als de erfbelasting na 8 maanden wordt voldaan. Dit kan worden voorkomen door een voorlopige aanslag in te dienen.

De belastingrente is momenteel 4%. Bij een aanslag erfbelasting van € 100.000 die 3 maanden te laat betaald wordt dient er € 1.000 aan erfbelasting te worden betaald. Neem contact op met Jaap Franken en zorg ervoor dat u zo weinig erfbelasting en belastingrente betaald.

    Contact opnemen

    Benieuwd of uw wensen en doelstellingen financieel haalbaar zijn? Plan direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

    Financiële Planning Specialist

    Bronsweg 7

    8211 AL Lelystad