BOX 3 – Belasting over verhuurde woningen vanaf 1 januari 2023

Het kabinet heeft overbruggingswetgeving aangenomen voor de jaren vanaf 2023 tot en met 2025. Op 1 januari 2026 zou het “nieuwe stelsel” in werking moeten treden. Dit stelsel van belastingheffing over vermogen zal het daadwerkelijk behaalde rendement gaan belasten. Op dit moment wordt het vermogen belast op basis van een verondersteld behaald rendement. Alles wat niet op een spaarrekening of deposito staat wordt belast in de categorie “overige bezittingen”. Deze bezittingen worden verondersteld met 6,17% te renderen. Dat rendement is in de meeste gevallen niet gerealiseerd met een belegging in aandelen of obligaties. Verondersteld wordt dat veel mensen bezwaar gaan maken tegen deze heffing.

Belastingheffing over verhuurde woningen vanaf 1 januari 2023

Onroerend goed wordt belast voor de WOZ-waarde. Indien de woning wordt verhuurd, is de leegwaarderatio van toepassing. Deze leegwaarderatio wordt aangepast. De leegwaarderatio vanaf 1 januari 2023 vind je via deze link, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/vermogen-en-wonen/leegwaarderatio. Bij een pand met een WOZ-waarde van € 500.000 met een rendement van 4% stijgt de WOZ-waarde van € 335.000 naar € 475.000. Dat is een extra belastingheffing van € 140.000 x 6,17% = € 8.638 x 32% = € 2.764 netto.

Tijdelijke verhuur kent geen leegwaarderatio. Onder tijdelijke verhuur moet worden verstaan de verhuur van bijvoorbeeld vakantiewoningen. Mocht u vragen hebben of advies willen, neem dan telefonisch contact op, 06-41717904.

    Contact opnemen

    Benieuwd of uw wensen en doelstellingen financieel haalbaar zijn? Plan direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

    Financiële Planning Specialist

    Bronsweg 7

    8211 AL Lelystad