BOX 3 – belasting over vermogen – de huidige status

Het vermogen in box 3 wordt de laatste jaren belast op basis van een verondersteld rendement. Het daadwerkelijk behaalde rendement is niet relevant. Alleen de hoogte van het vermogen is relevant.

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat de sinds 2017 geldende box 3-systematiek onrechtmatig is. Op 15 april 2022 en 28 april 2022 heeft de staatssecretaris  weergegeven hoe hij het rechtsherstel voor de box 3-heffing over de jaren 2017 tot en met 2020 gaat vorm geven.

Voor 2021 en 2022 als wel over de jaren 2023 en2024 komt hij met een voorstel voor overbruggingswetgeving. In het coalitieakkoord van 15 december 2021 heeft het kabinet afgesproken dat er per 2025 een nieuw stelsel voor box 3 op basis van het werkelijk rendement zal worden ingevoerd. Hoe dat er uit komt te zien lichten we toe in deel 3.

In deze blog bespreek ik het rechtsherstel voor de jaren 2017 tot en met 2020. In de volgende blog wordt aangegeven hoe de overgangsperiode wordt ingericht en hoe vanaf 2025 het daadwerkelijk rendement wordt belast. Tevens worden de aanpassing in BOX 3 op basis van de voorjaarsnota (link naar blog voorjaarsnota – misschien beter voorgenomen aanpassing belastingen voorjaar 2022) besproken.

Rechtsherstel 2017 tot en met 2022

In box 3 zijn volgens de Hoge Raad vanaf 2017 door de fictieve vermogensmix de rechten van belastingplichtigen geschonden. De staatssecretaris geeft in zijn brieven van 15 en 28 april 2022 aan, dat het kabinet dit wil herstellen. Het kabinet heeft daarom besloten om de massaal bezwaarmakers over de jaren 2017 tot en met 2020 en voor alle belastingplichtigen van wie de aanslag nog niet onherroepelijk vaststond (dat zijn onder meer alle belastingplichtigen over de jaren 2021 tot en met 2022) rechtsherstel te bieden. Dat betekent dat degene die bezwaar hebben gemaakt tot en met 2020 rechtsherstel krijgen. Degene die geen bezwaar hebben gemaakt krijgen dat wellicht niet. De Hoge Raad heeft bepaald dat degene die geen bezwaar heeft gemaakt geen recht heeft op rechtsherstel. Dit stuit op veel politieke weerstand. In hoeverre hier uiteindelijk gehoor aan moet worden gegeven zal moeten blijken. Wij houden u op de hoogte, meld u aan en ontvang automatisch het laatste nieuws. 

De volgens de staatssecretaris voor het kabinet enige acceptabele wijze van rechtsherstel gaat uit van de werkelijke vermogensmix, met een nieuwe forfaitaire berekening. Deze nieuwe forfaitaire berekening zal moeten leiden tot het gewenste rechtsherstel.

De nieuwe forfaitaire berekening zal gebeuren op basis het hieronder voorgestelde forfait.

Voor spaargeld, schulden en overige bezittingen (beleggingen) worden voor de periode 2017 tot en met 2021 de volgende forfaits gehanteerd:

De vrijstelling wordt verhoudingsgewijs toegerekend

Conclusie

Eenvoudig gezegd komt er een nieuwe berekening op basis van bovenstaande tabel. De eventueel teveel betaalde belasting in BOX 3 zal worden terugbetaald. Dit geldt dus voor iedereen die bezwaar heeft gemaakt. Degene die geen bezwaar hebben gemaakt moeten wachten of de Tweede kamer overgaat tot een algehele compensatie. Als dat het geval is zullen vooral spaarders een voordeel realiseren.

    Contact opnemen

    Benieuwd of uw wensen en doelstellingen financieel haalbaar zijn? Plan direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

    Financiële Planning Specialist

    Bronsweg 7

    8211 AL Lelystad