DGA – afschaffing pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes heeft een volledige afschaffing van pensioen voor DGA’s voorgesteld. Tijdens de vaste Kamercommissie op donderdag 25 september 2015 werd dit voorstel besproken. Alle aanwezige fracties reageerden positief op dit voorstel. De aanleiding van de stelselherziening ligt in de onderdekking die voor een groot deel van de DGA’s geldt. Dit betekent dat de belastingdienst op termijn geld misloopt doordat er geen of minder loonbelasting kan worden ingehouden dan verondersteld.

De huidig aanwezige pensioenen in eigen beheer kunnen met een korting (als bij stamrechten en levensloop) op de fiscale waarde van de pensioenaanspraak worden belast bij beeindiging.

Het voorstel maakt een einde aan een reeks van voorstellen waarin het makkelijker gemaakt moet worden voor de DGA. Al deze voorstellen blijven omslachtig. De keerzijde is echter dat een afschaffing van de pensioentoezegging in eigen beheer voor een DGA een forse inperking van werkkapitaal en meer kosten met zich meebrengen. Immers, een verzekeraar zal tegen commerciele tarieven een pensioen toezeggen. Veel DGA’s zullen dit vanwege de kosten en het structureel verliezen van werkkapitaal niet overwegen.

De DGA kan natuurlijk ook gewoon dividend uitkeren. Juist vandaag heeft het CPB een verkenning gemaakt waarin voor de DGA de winst minus “noodzakelijke investeringen ” wordt belast met inkomstenbelasting. De combinatie van deze twee voorstellen kan zeer nadelig uitwerken voor huidige en toekomstige DGA’s.

    Contact opnemen

    Benieuwd of uw wensen en doelstellingen financieel haalbaar zijn? Plan direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

    Financiële Planning Specialist

    Bronsweg 7

    8211 AL Lelystad