Kleinkindlegaat

Dit is een interessant stuk over een kleinkindlegaat. Het is een manier om kleinkinderen iets na te laten en tegelijkertijd erfbelasting te besparen. Bij een schenking is het belastingvrije bedrag voor een kleinkind gemaximeerd tot € 2.418 per kalenderjaar, maar bij overlijden mag je kleinkind een bedrag van € 22.918 ineens belastingvrij ontvangen. Als de grootouders allebei de vrijstellingen benutten is er zo maximaal voordeel te behalen.

In de meeste testamenten wordt dit vormgegeven door middel van een kleinkindlegaat. Opa en/of oma legateren dan een bedrag ter grootte van de vrijstelling voor het erfrecht aan hun kleinkind en spreken daarbij af dat het legaat pas opeisbaar is als de langstlevende grootouder is overleden.

Althans zo gebeurt dat doorgaans in de praktijk. Spitsvondige adviseurs hebben in de loop der tijd allerlei varianten hierop bedacht om zodoende nog meer erfbelasting te kunnen besparen. Dat de uitvoering ervan in de praktijk voor lastige kwesties kan zorgen, daarover is dan minder goed nagedacht.
Ter illustratie een voorbeeld van een kleinkindlegaat:
In dit voorbeeld hebben opa en oma in hun testament bepaald dat de kleinkinderen een legaat ter grootte van hun vrijstelling verkrijgen, welk legaat ten laste komt van het erfdeel van hun ouders en pas opeisbaar is als de langstlevende grootouder is overleden. Een dergelijke clausule wordt vaak opgenomen als het aantal kleinkinderen per kind verschilt, zodat ieder kind per saldo evenveel van opa of oma erft. Hierbij blijft opa of oma het legaat schuldig tegen een rente van 6% per jaar en wordt bij overlijden van de langstlevende grootouder het legaat uitbetaald ten laste van het erfdeel van de ouder van het kleinkind. Als opa of oma maar lang genoeg leeft, kan de vordering plus rente op deze manier flink wat afsnoepen van het vermogen van de betreffende ouder van dit kleinkind, doordat er inkomstenbelasting in BOX 3 moet worden betaald. Deze is namelijk niet vrijgesteld.

Laat me weten als er vragen zijn, 06 417 17 904.

    Contact opnemen

    Benieuwd of uw wensen en doelstellingen financieel haalbaar zijn? Plan direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

    Financiële Planning Specialist

    Bronsweg 7

    8211 AL Lelystad