Lijfrente vanaf 2023

Lijfrentestortingen voor ondernemers, DGA’s en een ieder met een pensioentekort wordt vanaf 2023 weer interessant. Voor 2023 was het veel gereken en gepuzzel met een aftrek van  lijfrentepremie die niet opwoog tegen het tekort aan pensioen. Velen hebben daardoor deze regeling links laten liggen en terecht.

Het percentage van de jaarruimte gaat van 13,3% naar 30%. Dat is een zeer forse stijging. de franchise van de jaarruimte wordt gelijkgesteld aan die voor pensioen. Een ondernemer die een persoonlijk inkomen heeft van € 100.000 kan dus (€ 100.000 minus de franchise, €12.837 in 2022) * 30% in mindering brengen op het belastbaar inkomen. De premie wordt gestort bij een bank of verzekeraar. Maar kan ook bij diverse vermogensbeheerders / beleggers worden gestald, ook via ons kan de premie worden belegd. De jaarruimte benutten is mogelijk tot 5 jaar na het kalenderjaar waarin de AOW-leeftijd is bereikt.

De reserveringsruimte wordt verruimd van 7 naar 10 jaar. Het maximum aan reserveringsruimte wordt ook verhoogd, € 38.000. Al deze premies komen in mindering op het inkomen, waardoor de belastingdruk beperkt kan worden. Er zijn veel mogelijkheden om van deze belastingaftrek gebruik te maken. Denk eens aan het schenken van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling aan de kinderen die het vervolgens in een lijfrente beleggen. De kinderen ontvangen dan het belastingvoordeel contant en bouwen zo “pensioen” op.

De wijziging van de jaar- en reserveringsruimte is opgenomen in het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. Het uitstellen van de inwerkingtreding van deze wet tot 1 juli 2023 dreigde de verruiming van de jaarruimte van 13,3% tot 30% van de premiegrondslag te raken. Besloten is echter hiervoor te voorzien in terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023.

Stuur een bericht als u nog vragen heeft.

    Contact opnemen

    Benieuwd of uw wensen en doelstellingen financieel haalbaar zijn? Plan direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

    Financiële Planning Specialist

    Bronsweg 7

    8211 AL Lelystad