Schenken (een praktijkvoorbeeld)

Afgelopen jaar ontmoette ik een cliënt. Deze cliënt had een zoon, die autistisch was. Om de zoon op weg te helpen en een goede toekomst te bieden, is er destijds een woning voor de zoon gebouwd. Aangrenzend is een woning gebouwd voor zijn hulpverlener. Ook zijn er een behoorlijk aantal schenkingen gedaan om vermogen over te hevelen naar de zoon, zodat ook in de toekomst die hulpverlening betaald kan worden. Over zo’n schenking moet in het algemeen schenkbelasting worden betaald; in dit geval 10%.

Helaas komt de zoon te overlijden. De zoon is niet gehuwd en er is geen testament opgemaakt. Er zijn geen broers of zussen. Dit houdt in dat de ouder erft.
Een ouder betaalt 30% tot 40% erfbelasting over hetgeen hij verkrijgt van een zoon. De totaal te betalen erfbelasting bedraagt circa €300.000 over het vermogen wat bijna in zijn geheel is geschonken en waarover ook al schenkbelasting is betaald.

Deze niet gewenste uitkomst is het gevolg van het bepaalde in de schenkingsakte. Het is vrij eenvoudig om in de schenkingsakte te bepalen dat de schenking herroepelijk is of dat de schenking onder de ontbindende voorwaarde van overleven wordt verkregen. In dat geval zou er geen erfbelasting over hetgeen geschonken is verschuldigd zijn. U kunt makkelijk op internet een standaard overeenkomst vinden om voordelig uit te zijn. Maar: goedkoop kan wel eens heel duur uitpakken. Ons advies is om bij elke schenking een specialist te raadplegen. Wij staan graag voor u klaar!

    Contact opnemen

    Benieuwd of uw wensen en doelstellingen financieel haalbaar zijn? Plan direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

    Financiële Planning Specialist

    Bronsweg 7

    8211 AL Lelystad