Vanaf 1 januari 2023 10% van je pensioen afkopen

Dat staat althans in het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen. Het bedrag mag op pensioendatum worden afgekocht zonder fiscale sancties. Als iemand een pensioen heeft van € 30.000 zal de contante waarde grofweg rond de € 600.000 liggen. Dat is dan € 60.000 wat je kunt afkopen.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

Pensioenfondsen worden verplicht deze mogelijkheid te bieden.
Geen verplicht bestedingsdoel. Voor de hand liggende aanwendingen zijn gedeeltelijke aflossing van de hypotheek en een dure vakantie.
Dit mag niet in combinatie met een hoog-laagpensioen.
Het restant van de pensioenaanspraken moet boven de afkoopgrens liggen.
Toestemming partner vereist.
Voor de berekening van het afkoopbedrag mag het pensioenfonds geen rekening houden met de positieve of negatieve buffer van het pensioenfonds.
Ook voor de oudedagsvoorzieningen in de derde pijler (banksparen en lijfrenten) wordt het keuzerecht geïntroduceerd dat 10% ineens mag worden opgenomen. Dit wordt aangemerkt als een toegestane afkoop (geen revisierente). Dit opent natuurlijk veel planningsmogelijkheden. Als er een hoog pensioen is (boven de € 68.000) kan dit fiscale voordelen bieden. Maar ook is het verstandig om eens door te rekenen wat de mogelijkheden zijn van dit extra vermogen. Denk eens aan een vakantie met de kinderen, aflossing hypotheek, verbouwing, etc.

Ik ben te bereiken op 06-41717904.

    Contact opnemen

    Benieuwd of uw wensen en doelstellingen financieel haalbaar zijn? Plan direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

    Financiële Planning Specialist

    Bronsweg 7

    8211 AL Lelystad