Vermogensrendementsheffing toch niet aangepast

Nadat van verschillende kanten kritiek is geuit op het voorstel voor de aanpassing van de vermogensrendementsheffing is het voorstel van Minister Snel weer van de baan. Dit heeft minister Vijlbrief meegedeeld.

De vermogensrendementsheffing is al jarenlang onderwerp van kritiek. De spaarrente is momenteel nihil en de belastingdienst belast het vermogen fictief tegen een rendement van 4%. Hier zijn veel spaarders tegen in verweer gekomen met als voorlopig sluitstuk een uitspraak van de Hoge Raad. Deze stelt dat spaarders gecompenseerd moeten worden. Een rendement van 4% is niet realistisch.

Het voorstel van Minister Snel gaat nu niet door nadat zelfs de AFM hier tegen ageerde. Met name de ongewenste effecten door “belegde” gelden hoger te belasten stuitte op veel weerstand. Het blijft een fictief rendement en in jaren waarin een negatief rendement wordt gerealiseerd is dat buitengewoon onrechtvaardig.

Ouder-kind leningen, familiehypotheken, leningen van de eigen BV werden ook in negatieve zin door dit voorstel getroffen. Het beoogde rendement word op dergelijke leningen vaak niet gehaald, waardoor de belastingdruk kan oplopen tot 100%.

Een ieder (politiek, belangen groeperingen en de belastingbetaler) is het er nu over eens dat het werkelijk behaalde rendement moet worden belast. Voor de belastingdienst is dit voor nu te complex. Er staan teveel veranderingen op stapel waardoor deze verandering niet haalbaar is. Dat blijft toch onwerkelijk aanvoelen, omdat we in 2001 over zijn gegaan van belasting op daadwerkelijk rendement naar een fictief rendement. Destijds was het wel mogelijk en nu niet meer…?

Na de zomer zal minister Snel met een aanpassing komen voor de vermogensrendementsheffing. Het idee is een hogere belastingvrije drempel voor spaarders. De rest kan dan voor nu in tact blijven.

Wordt vervolgd – Vermogensrendementsheffing – De Financiele Planning Specialist begeleidt haar cliënten in het zo optimaal mogelijk aanwenden van spaartegoeden. Voor meer informatie, 06-41717904.

    Contact opnemen

    Benieuwd of uw wensen en doelstellingen financieel haalbaar zijn? Plan direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

    Financiële Planning Specialist

    Bronsweg 7

    8211 AL Lelystad