BOX 3 – belasting over vermogen vanaf 1 januari 2023

Op Prinsjesdag wordt bekend hoe de belastingheffing over vermogen er vanaf 1 januari 2023 uit gaat zien. Er zijn al een aantal wijzigingen bekend geworden. De grote lijn is dat al het vermogen wat niet op een bancaire rekening staat als een belegging wordt gezien. Dus een lening aan de kinderen, een schuldigerkenning of een lening van de BV waarmee belegd wordt pakt nadelig uit ten opzichte van de voorgaande jaren. De overdrachtsbelasting stijgt voor beleggingspanden en de “korting bij verhuur” verdwijnt. Dinsdag 20 september weten we meer. In de komende blogs zal ik per onderdeel uiteenzetten wat dit voor gevolgen heeft voor de te betalen belasting in BOX 3. Wilt u geïnformeerd blijven, dan kan dat door u aan te melden voor de nieuwsbrief.

    Contact opnemen

    Benieuwd of uw wensen en doelstellingen financieel haalbaar zijn? Plan direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

    Financiële Planning Specialist

    Bronsweg 7

    8211 AL Lelystad