BOX 3 – de stand van zaken per 6 september 2022

Op 5 september 2022 heeft de staatssecretaris een brief verzonden aan de Tweede Kamer om hen te informeren over de voortgang en nieuwe ontwikkelingen inzake BOX 3.

Burgers die mee hebben gedaan aan de bezwaar procedure (2017-2020) tegen de BOX3-heffing hebben de afgelopen weken een brief van de belastingdienst ontvangen. Hierin werd berekend wat de gewijzigde vermogensbelasting inhoudt. In de nieuwe berekening wordt uitgegaan van het werkelijke aangehouden, spaargeld, beleggingen en schulden. Dit in tegenstelling tot de ‘oude” BOX 3-berekening. Die gaat uit van een mix aan spaargeld, beleggingen en schulden die forfaitair werd belast. Als de nieuwe vermogensrendementsheffing lager uitpakt, dan volgt een brief met een beschikking waarin de teruggaaf wordt vermeldt.

In het jaar 2021 mag men kiezen tussen de oude BOX3-heffing en de nieuwe BOX3-heffing. Hiervoor is een online rekenhulp ter beschikking gesteld.

Op 30 juni 2022 is het beleidsbesluit voor het rechtsherstel gepubliceerd. Dit moet nog in wetgeving worden omgezet. Dit wordt gedaan als onderdeel van belastingplan 2023. Tot de invoering van een stelsel op basis van het werkelijke rendement is overbruggende wetgeving ontworpen voor BOX 3. Met dit wetsvoorstel wordt vanaf belastingjaar 2023 BOX 3 aangepast. Dit is een apart wetsvoorstel, genaamd overbruggingswetgeving BOX 3. Er is dus wetgeving voor 2021 en 2022 en overbruggingswetgeving voor 2023, 2024 en 2025.

De vermogensheffing op basis van het daadwerkelijk rendement zal vertraging oplopen De planning is nu dat het nieuwe stelsel per 1 januari 2026 in werking treedt. De overbruggingswetgeving zal dus een jaar langer duren. Hoe het nieuwe stelsel er exact uit gaat zien weten we nog niet. In september wordt er nog een brief aan de Kamer verzonden die antwoord geeft op verschillende vragen die zijn gesteld. Misschien weten we dan meer… Wordt vervolgd!

 

    Contact opnemen

    Benieuwd of uw wensen en doelstellingen financieel haalbaar zijn? Plan direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

    Financiële Planning Specialist

    Bronsweg 7

    8211 AL Lelystad