De nieuwe pensioenwet en pensioenafkoop

Na het pensioenakkoord in 2019 moet de nieuwe pensioenwet per 1 januari 2023 ingaan. Vandaag beginnen de politieke beschouwingen over de nieuwe Pensioenwet. Dat is snel, te snel waarschijnlijk. Uitstel is niet uitgesloten. Op dit moment is er echter een politieke meerderheid die er wellicht na maart 2023 niet meer is als gevolg van de Provinciale Statenverkiezingen.

Grof gezegd wordt het pensioen niet meer collectief belegd, maar wordt alles per deelnemer bepaald. Die deelnemer loopt dan ook het beleggingsrisico van zijn persoonlijke “pensioenpot”. Voor degene die nu al een beschikbare premieregeling hebben veranderd er niet zoveel. Die hebben al een individueel pensioen. De grootste gevolgen van de pensioenhervorming zijn voor werkende en gepensioneerde deelnemers van de grote pensioenfondsen, waar een hele bedrijfstak verplicht is aangesloten. Met name de verdeling van het huidige pensioenvermogen naar de individuele deelnemer is een lastige exercitie.

Er geldt een afkoopmogelijkheid op de ingangsdatum van 10% van de waarde van het ouderdomspensioen. Dat kan zeker interessant zijn. De regeling kan puntsgewijs als volgt worden samengevat:

 • De afkoop moet plaatsvinden op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen of in februari van het kalenderjaar gelegen na de ingang van het pensioen. Dat laatste is toegevoegd om een fiscaal tariefnadeel te voorkomen;
 • Als wordt gekozen voor partiële afkoop mag geen gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid tot variëren van het pensioen binnen de verhouding 100:75;
 • Het ouderdomspensioen mag door de afkoop niet zakken onder de afkoopgrens van €520,35 (bedrag 2022);
 • Als de afkoop ook invloed heeft op het partnerpensioen, moet de partner toestemming geven;
 • Deze afkoop leidt niet tot een fiscale sanctie;
 • De afkoopsom is regulier (progressief) belast;
  • Belangrijk is dat de afkoop effect heeft op mogelijke heffingskortingen en toeslagen.

Het is belangrijk om in het nieuwe pensioenstelsel de juiste keuzes te maken. Aan de hand van een persoonlijke financiële planning kunnen wij de voor u meest voordelige situatie berekenen. Indien u meer informatie wenst kunt contact opnemen met Jaap Franken (06-41717904) of stuur een mail naar jaap@fpsadvies.nl

Pensioenwet (memorie van toelichting)

 

 

 

  Contact opnemen

  Benieuwd of uw wensen en doelstellingen financieel haalbaar zijn? Plan direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

  Financiële Planning Specialist

  Bronsweg 7

  8211 AL Lelystad