Geen tegenbewijsregeling voor BOX 3

Het kabinet heeft besloten om geen wetsvoorstellen te doen voor de tegenbewijsregeling. Van Rij heeft dit in een Kamerbrief geschreven als reactie op een ingediende motie. Deze motie verzoekt het kabinet om een tegenbewijsregeling in box 3 te onderzoeken. De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan inzake de BOX 3 belasting, met name voor spaarders. Hierin legt de Hoge Raad uit dat de belastingheffing niet in verhouding staat tot de opbrengsten. Het beleggingsjaar 2022 is een slecht jaar geweest voor aandelen en obligaties. De belastingdienst vreest voor het massaal indienen van bezwaar tegen de BOX 3 belasting. Hierdoor is de aanslag over 2022 ook nog niet definitief vastgesteld.

De voornaamste reden van het kabinet om geen tegenbewijsregeling in te voeren is dat de belastingplichtigen dan selectief een beroep kunnen doen op deze regeling. Dat stuit bovendien op een significante budgettaire derving. Onderzocht is verder om een soort van meerjarige tegenbewijsregeling in te voeren. Dit is echter te complex qua invoering. Verder is het begrip “werkelijk rendement” ingewikkeld en kan er daardoor niet gebruik, onbedoeld gebruik of zelfs misbruik ontstaan aldus Van Rij.

In de tussentijd is de belasting op het vermogen vanaf 1 januari 2024 verhoogd naar 36% over het behaalde fictieve rendement. De vraag is hoe lang dit nog kan worden volgehouden. Pas vanaf 2027 komt er een nieuw stelsel.

Als er vragen zijn, bel dan met Jaap Franken op telefoonnummer 06 417 17 904.

 

    Contact opnemen

    Benieuwd of uw wensen en doelstellingen financieel haalbaar zijn? Plan direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

    Financiële Planning Specialist

    Bronsweg 7

    8211 AL Lelystad