Belastingheffing en de papieren schenking in 2023 en 2024

Veel van onze cliënten hebben in het verleden een papieren schenking opgesteld. Dit is een schenking aan de kinderen. De kinderen lenen vervolgens het geld terug. Hierover moeten de ouders elk jaar 6% rente betalen. Doelstelling is om het vermogen van de ouders te laten afnemen, zodat er bij overlijden minder vererfd en minder erfbelasting hoeft te worden betaald.

In de nieuwe systematiek zullen de papieren schenkingen aan het forfaitaire rendement voor beleggingen worden toegerekend, zie hiervoor de blog over de familiehypotheek. In de oude systematiek werden de bezittingen minus de schulden belast. Een schuld, zoals bij de papieren schenking aan de kinderen, telde ook mee. Dus als iemand € 300.000 aan vermogen had en twee papieren schenkingen van elk € 100.000 werd het forfaitaire rendement toegepast op € 100.000. Per saldo is er dan geen belasting verschuldigd indien er twee fiscale partners zijn.

In de nieuwe systematiek is er sprake van een “belegging” en een schuld. De belegging wordt belast tegen een forfaitair rendement van 5,53% en de schuld wordt in mindering gebracht tegen een rendement van 2,46%. Per saldo is dat € 100.000 minus de vrijstelling van € 50.650. De grondslag is dan € 49.350. De belasting bedraagt dan € 1.785 de komende 2 jaren.

Deze extra heffing zal voor de belastingjaren 2021 en 2022 nog niet plaatsvinden, maar in 2023 en 2024 waarschijnlijk wel. Wat er na 2025 gebeurt bij een vermogenswinst- en aanwasbelasting is waarschijnlijk ook niet voordeliger. Mocht u meer willen weten, neem dan even contact met ons op.

    Contact opnemen

    Benieuwd of uw wensen en doelstellingen financieel haalbaar zijn? Plan direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

    Financiële Planning Specialist

    Bronsweg 7

    8211 AL Lelystad