Belastingdienst publiceert toetskader rente familiehypotheek (deel 2)

In deze serie blogs bespreken we hoe de belastingdienst de rente die bij een familiehypotheek wordt gehanteerd toetst. In de eerste blog zijn de criteria waaraan de familiehypotheek moet voldoen volgens het BW besproken. Toets 2 van de familiehypotheek bespreken we in deze blog.

Toets 2: Wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 3.119a 2001? In artikel 3.119a Wet IB 2001 is opgenomen dat de lening moet zijn aangegaan in verband met de woning om als eigenwoningschuld te kunnen worden aangemerkt. De schuld moet in causaal verband staan met de eigen woning. Hiervan is onder meer sprake als de schuld is aangegaan ter verwerving, onderhoud of verbetering van de woning. Daarnaast moet bij het bepalen van de hoogte van de eigenwoningschuld rekening warden gehouden met de eigenwoningreserve. Verder geldt vanaf 1 januari 2013 de eis dat er een contractuele verplichting moet bestaan om de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig af te lossen. De zogenaamde aflossingsverplichting vanaf 1 januari 2013 geldt overigens niet voor schulden die vallen onder het overgangsrecht. Voor de overige voorwaarden (en schuld-beperkende bepalingen) kan de wettekst worden geraadpleegd.

Fiscale consequenties

• Als de lening voldoet aan de voorwaarden van artikel 3.119a Wet IB 2001, ga dan door naar toets 3.

• Als de lening niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 3.119a Wet IB 2001, dan is geen sprake van eigenwoningrente (eventueel uitgezonderd rente van restschulden als bedoeld in artikel 3.120a Wet IB 2001).

Hier wordt getoetst of en in hoeverre er sprake is van aftrekbare rente voor de eigen woning. Belangrijk is om de eigen woning reserve hierin mee te wegen indien deze van toepassing is. Ook al het onderhoud en verbeteringen aan de eigen woning vallen onder deze definitie, denk eens aan de driejaarlijkse schilderbeurt, regulier onderhoud van de verwarmingsketel, tuinaanleg etc. Verder is het zo dat een familiehypotheek ook prima verstrekt kan worden zonder dat er renteaftrek geldt. Dit kan zelfs voordeliger zijn. De renteaftrek is immers beperkt tot de laagste schijf. Als de rente van de familiehypotheek niet aftrekbaar is, dan is dit een schuld in BOX 3. Deze schuld komt dan in mindering op het vermogen, waardoor er minder belasting over het vermogen hoeft te worden betaald. Het blijft derhalve een rekensom om de meest ideale familiehypotheek in samenhang met de wensen van de familie te bepalen.

    Contact opnemen

    Benieuwd of uw wensen en doelstellingen financieel haalbaar zijn? Plan direct een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

    Financiële Planning Specialist

    Bronsweg 7

    8211 AL Lelystad